Nieuws

Op 19 maart 2018, over deze onderwerpen: N-VA Glabbeek

Door voor de zoveelste keer een partij / partijmandatarissen te hebben afgedreigd met “juridische stappen”, is burgemeester Reekmans hierdoor voor ons als N-VA Glabbeek opnieuw uit zijn politieke rol gevallen. Een politieker die er mee dreigt een rechter in te schakelen om alzo zijn politieke gelijk …

Op 17 maart 2018, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Vaak ontbreekt een strategisch beleid om voor het geheel van de parochiekerken een toekomstvisie te ontwikkelen, zo ook in Glabbeek. Het voorgestelde kerkenbeleidsplan voorziet wel in allerhande renovatiewerken maar er werd amper nagedacht over concrete herbestemmingen voor deze kerken waarin al …

Op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: N-VA Glabbeek

N-VA Glabbeek neemt met toenemende verbazing kennis van de juridische stappen en dreigementen, die burgemeester Reekmans neemt naar oppositiepartij Samen. Politiek bedrijven op lokaal niveau hoort thuis in de gemeenteraad, en niet in een rechtbank of via advocaten! Wij keuren deze demarches van …

Blijf op de hoogte

Blikvangers

  • Kruispunt Tiensesteenweg (N29), Schoolstraat en Bunsbeekdorp

    Verkeersveiligheid absolute prioriteit op Tiensesteenweg

    Het gemeentebestuur verplaatst de onbemande camera’s op de N29 tot aan de kruispunten in Glabbeek-centrum en Bunsbeek-centrum, om deze veiliger te maken. N-VA Glabbeek pleit voor de keuze die Kortenaken maakt, namelijk het plaatsen van verkeerslichten. Hiermee maken we deze kruispunten aanzienlijk veiliger, én kan de snelheid op het traject van de steenweg verder bewaakt worden door de flitspalen zoals dit nu gebeurt.
  • Katrien Everaert

    Wie lokaal voor andere partij kiest, zet zich onherroepelijk uit de N-VA

    Als Steven Verjans na zijn eedaflegging effectief kiest voor de Dorpspartij, zet hij zich de facto en meteen uit de N-VA. Op álle niveaus. Ook de nationale N-VA liet weten dat Verjans op geen enkele manier lid kan blijven van de partij als hij lokaal voor een andere fractie kiest.

Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter