Iedereen burgemeester

Uw mening telt! Geef ons uw visie, ideeën en suggesties. Hieronder vindt u een korte enquête. Duid het meest toepasselijke antwoord aan en formuleer uw opmerkingen en tips. Hoe zou u het aanpakken, wat zou u veranderen?

Contactgegevens (niet verplicht)
Mobiliteit en veiligheid
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is voldoende openbaar vervoer
Fiets- en voetpaden zijn in goede staat
Er is voldoende aandacht voor fietsers en voetgangers
Er is een goede doorstroming van het verkeer
Er is een goede doorstroming van het verkeer in schoolomgevingen
De lokale politie is voldoende aanwezig in het straatbeeld
Wonen en werken in Glabbeek
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er zijn voldoende en betaalbare woningen in Glabbeek
Er zijn voldoende lokale handelaars
Er zijn voldoende horecagelegenheden
Ondernemers en landbouwers krijgen genoeg steun
Vrije tijd
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
Er is voldoende vakantieopvang voor kinderen
De vakantieopvang voor kinderen is betaalbaar
Verenigingen krijgen de nodige steun
Er is voldoende aandacht voor sport
De sportinfrastructuur is up-to-date
Het cultuuraanbod is toegankelijk voor iedereen
Onze toeristische troeven worden in de kijker gezet
Zorg en onderwijs
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
De sociale voorzieningen zijn gekend en toegankelijk
Er is een degelijk seniorenbeleid
Er zijn voldoende seniorenflats in Glabbeek
Er zijn genoeg plaatsen in onze scholen
Er is voldoende voor- en naschoolse opvang
Gemeentelijke diensten en inspraak
helemaal niet akkoordniet akkoordgeen meningakkoordhelemaal akkoord
De gemeente informeert u voldoende
Gemeentelijke inspraakmomenten zijn nuttig
Er wordt voldoende aandacht besteed aan sluikstorten
De begraafplaatsen zijn voldoende onderhouden en toegankelijk
U bent één dag burgemeester. Welk probleem pakt u onmiddellijk aan en hoe?