Een fietsveilig Glabbeek

Op 14 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N-VA Glabbeek, Verkiezingen 2018
Paemelen-Steenbergestraat

Speerpunt van een verkeersveilig Glabbeek

Door het volledig afschaffen van de voorrang van rechts in Glabbeek, zijn er op meerdere kruispunten in de gemeente belangrijke en ingrijpende wijzigingen gebeurd, die ook voor de fietsers en andere zwakke weggebruikers hun gevolgen hebben.

N-VA Glabbeek heeft de bestuursmeerderheid reeds meermaals opgeroepen snel werk te maken van de wegmarkeringen, die deze gewijzigde verkeerssituaties extra dienen te bekrachtigen. Want hoe vaak zien we niet autobestuurders nog steeds aarzelen bij het oprijden van een kruispunt, omdat het zonder belijning vaag en onduidelijk is? Maar een twijfelende automobilist die opeens oog in oog staat met een fietser is toch van een ander kaliber! Niet enkel wegmarkeringen dienen aangebracht te worden, maar ook het woord STOP. Dit is absoluut onmisbaar voor de verkeersveiligheid.

Fietsers en licht gemotoriseerde voertuigen zijn bij uitstek dé groep van weggebruikers, die momenteel in Glabbeek het meest gevaar lopen door het uitblijven van aangepaste wegmarkeringen.

N-VA Glabbeek dringt bij het gemeentebestuur aan om dringend werk te maken van aanpassingen aan fietsgevoelige kruispunten, om autobestuurders te ondersteunen in hun alertheid naar voorrang aan fietsers!

Op korte termijn kan het volgende gerealiseerd worden:

 1. Het visueel doortrekken van fietspaden over kruispunten.
  Bij een fietspadmarkering, die aanduidt dat een fietspad doorloopt, hebben de (brom)-fietsers voorrang op het verkeer dat het fietspad kruist. Deze markering bestaat uit twee evenwijdige witte strepen.  
  Vb: Kruispunt Pamelenstraat – Steenbergestraat. Auto’s die uit de Pamelenstraat komen, rijden te ver vooruit wegens moeilijke zichtbaarheid, en zien daardoor de fietsers niet aankomen op het fietspad.
  Steenbergen-Paemelen
 2. Het plaatsen van verkeersspiegels op kruispunten met beperkte zichtbaarheid.
  Het plaatsen van verkeersspiegels vergroot de zichtbaarheid voor fietsers.
  Vb: Kruispunt Pamelenstraat – Steenbergestraat. Auto’s die uit de Pamelenstraat komen zien de fietsers niet aankomen op het fietspad. Er staat reeds één spiegel in de Steenbergestraat (richting Wever), een tweede spiegel (richting Glabbeek) van de Steenbergestraat zou de zichtbaarheid ook hier verhogen.
  Steenbergen-Paemelen
 3. Het extra voorzien van verkeersborden op kruispunten, specifiek voor gebruikers van de fietspaden. 
  Wanneer het voorrangbord links van het fietspad geplaatst is, geldt dit enkel voor de autobestuurders én niet voor de fietsers. Een extra klein verkeersbord kan duidelijkheid geven voor de fietsers.
  Vb: Kruispunt Steenbergestraat – Dries. Er staat een STOP-bord links van het fietspad, en is daarmee door onduidelijkheid een fietsonveilig kruispunt.
  Steenbergen-Dries

Glabbeek is opnieuw gastgemeente voor het verkeerspark. Jongeren van verschillende gemeenten uit de regio leren er hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Deze principes  moeten echter ook buiten de muren van de hangar doorgetrokken kunnen worden. Onze jongeren moeten de aangeleerde verkeersregels dagdagelijks in de praktijk kunnen oefenen, dit op een veilige manier, zonder al te veel uitzonderingen waar ze zich in het drukke verkeer mee moeten bezig houden.

Het is pas als we ouders kunnen overtuigen van een fietsveilig Glabbeek dat we de stroom van auto’s in de schoolomgevingen zullen kunnen afbouwen. En het is pas als we er in slagen om de schoolomgevingen autoluw te maken dat we concreet kunnen nadenken over een BREDER verkeersveilig Glabbeek.

N-VA Glabbeek wil hier graag haar steentje aan bijdragen!

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is