Ruimtelijke ordening Glabbeek

Ruimtelijke ordening

Glabbeek is een gemeente die groeit, ook de mensen die ons dorp bezoeken.
Dat brengt ook met zich mee dat de gemeente zich goed moet organiseren. Meer mensen betekent ook meer verkeer,...
Ruimtelijke ordening speelt hierin een grote rol. Niet onbelangrijk om hier een duidelijke visie over te ontwikkelen.

Nieuws over dit onderwerp

1.215.589,89 Euro voor “Hangaar 44”

De verbouwingswerken van de evenementenhal “Hangaar 44” werden gegund aan de firma Schoofs nv tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.151.020,60 (0% BTW medecontractant) te vermeerderen met …

Neen tegen zwerfvuil, ja tegen een propere buurt!

Nog te veel zwerfvuil ontsiert onze wegen, boomgaarden en bossen. N-VA Glabbeek gaat voor een strengere aanpak wat zwerfvuil betreft. Wij willen dit aanpakken door een strenger toezicht te houden op …