Ruimtelijke ordening Glabbeek

Ruimtelijke ordening

Glabbeek is een gemeente die groeit, ook de mensen die ons dorp bezoeken.
Dat brengt ook met zich mee dat de gemeente zich goed moet organiseren. Meer mensen betekent ook meer verkeer,...
Ruimtelijke ordening speelt hierin een grote rol. Niet onbelangrijk om hier een duidelijke visie over te ontwikkelen.

Nieuws over dit onderwerp

Parking Glazuur in het groen

N-VA Glabbeek vindt de geplande vernieuwing van het parkeerterrein aan de Glazuur een goede zaak. Tegelijk vragen we evenwel om van deze gelegenheid gebruik te maken om ook groenaanplanting te …

De toekomst van de parochiekerk

Vaak ontbreekt een strategisch beleid om voor het geheel van de parochiekerken een toekomstvisie te ontwikkelen, zo ook in Glabbeek. Het voorgestelde kerkenbeleidsplan voorziet wel in allerhande …