Ruimtelijke ordening Glabbeek

Ruimtelijke ordening

Glabbeek is een gemeente die groeit, ook de mensen die ons dorp bezoeken.
Dat brengt ook met zich mee dat de gemeente zich goed moet organiseren. Meer mensen betekent ook meer verkeer,...
Ruimtelijke ordening speelt hierin een grote rol. Niet onbelangrijk om hier een duidelijke visie over te ontwikkelen.

Nieuws over dit onderwerp

Projectoproepen voor meer natuur

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde onlangs via het agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen.De ambitie van de Vlaamse regering …

1.215.589,89 Euro voor “Hangaar 44”

De verbouwingswerken van de evenementenhal “Hangaar 44” werden gegund aan de firma Schoofs nv tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.151.020,60 (0% BTW medecontractant) te vermeerderen met …