Projectoproepen voor meer natuur

Op 15 april 2020, over deze onderwerpen: N-VA Glabbeek, Ruimtelijke ordening
Dorien Boels, jongerenverantwoordelijke N-VA Glabbeek, projectoproepen voor meer natuur in Glabbeek

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde onlangs via het agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen.
De ambitie van de Vlaamse regering is groot: 10.000 ha extra bos tegen 2030, waarvan 4.000 ha deze bestuursperiode én eveneens 20.000 ha extra natuur onder effectief natuurbeheer. 

Hieronder een korte omschrijving over de projectoproepen en welke budgetten er vrijgegeven worden.
Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 een aanvraag indienen bij één van de drie oproepen, om met hun idee in Vlaanderen meer natuur te realiseren.
De minister trekt 3,3 miljoen euro uit om deze ideeën te ondersteunen. 

Welke doelstellingen ondersteunt de minister met deze middelen?

  • 2 Miljoen euro wordt uitgetrokken voor natuurprojecten die hoofdzakelijk een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese natuurdoelstellingen.
  • 300.000 euro wordt uitgetrokken voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen, bijvoorbeeld via de aanleg van wandelpaden die ook met een rolstoel toegankelijk zijn. Daarmee wordt specifiek inzet op de toegankelijkheid van natuurdomeinen.
  • 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de aankoop van gronden voor boscompensatie en bebossing om de bosuitbreiding in Vlaanderen een extra boost te geven.

Naar welke projecten gaat de voorkeur?

Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, krijgen de volgende projecten voorrang:

  • Kleine wildernissen, stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven.
  • Projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren.
  • Projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma.

Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen kan men terugvinden op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website:

Bovenstaande informatie hebben wij enkele weken geleden aan Natuurpunt in onze gemeente bezorgd. Wij hopen dat zij hier kansen zien om extra mogelijkheden in onze gemeente te creëren.

Wij willen ook een warme oproep doen aan het gemeentebestuur om een voorstel in te dienen of om een toekomstig project lichtjes om te buigen zodat men aan bovenstaande tegemoet kan komen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is