Een veilige schoolomgeving in Bunsbeek = een volledig autovrije (!) schoolpoort

Op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N-VA Glabbeek, Ruimtelijke ordening, Verkiezingen 2018
Baekveldwijk Glabbeek

De realisatie van de private woonwijk in het binnengebied Baekveld komt nu wel een hele stap dichterbij. Het gemeentebestuur heeft immers zopas de ministeriële toestemming gekregen om het gebied naast de school te ontsluiten met een nieuwe weg.

Zolang er geen dergelijke ontsluiting is, zijn deze gronden niet bereikbaar, en kan de private projectontwikkelaar geen verkavelingsaanvraag indienen.  Dit zou dus binnenkort zijn beslag kunnen krijgen, om uiteindelijk een verkavelingsvergunning te bekomen die nodig is om woningen te kunnen bouwen.

Let op!
Het oprichten van de sociale woonwijk in de andere helft van Baekveld, heeft hier niets mee te maken. De weg die het gemeentebestuur nu mag aanleggen, loopt langsheen de zijmuur van de school maar ook niet verder dan dat. Op het einde ervan moet hij plots stoppen. Voor het verder verloop van de weg is er immers nog geen vergunning aangevraagd. Ook voor de sociale woningen zelf is er nog geen vergunning aangevraagd.

N-VA Glabbeek juicht de komst van deze nieuwe woonwijk erg toe.
Bunsbeek (maar ook Glabbeek) heeft nood aan woningen voor jonge gezinnen, en dit binnengebied leent zich daar zeer goed voor. Vlak bij de school én in het centrum van het dorp. Er is plaats voor 23 nieuwe gezinnen, die zeer welkom zijn!

N-VA Glabbeek betreurt het gebrek aan visie rond mobiliteit en veilige schoolomgeving.
Ondanks kritiek op het plan en bezwaren van bewoners, blijft het gemeentebestuur halsstarrig vasthouden aan een mobiliteitsvisie met wegeninplanting voor deze wijk, die inmiddels meer dan tien jaar geleden is uitgedokterd.
Intussen is de visie die in Vlaanderen sterk opkomt m.b.t. schoolomgevingen helemaal gewijzigd én worden structurele ingrepen sterk gepromoot om deze juist verkeersarm tot verkeersvrij te maken.

N-VA Glabbeek betreurt het totaal ontbreken van inspraak en informatie.
Het project Baekveld is spijtig genoeg een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet op vlak van inspraak en participatie van burgers en omwonenden. Het plan wordt de bevolking “opgelegd”, en is daardoor niet “gedragen”. 

Over het project Baekveld is over de jaren heen nauwelijks informatie doorgesijpeld naar de inwoners toe. Er wordt schijnbaar bewust over gezwegen, om kritiek en weerstand te ontlopen. Nochtans gaat het hier om een ontzettend belangrijk project dat de toekomst van het dorp zal bepalen.

Met de nieuwe wegeninplanting van het gemeentebestuur, zal de verkeersdrukte rond de school in plaats van afnemen juist enorm toenemen. En dat is allerminst een goede zaak!

  • De school wordt volledig ingesloten door wegen. Vooraan de Schoolstraat, maar nu ook aan de zijkant de nieuwe weg met school- én woonverkeer (voor 53 gezinnen!), met kiss&ride zone.
  • Pal naast en tegen de school aan komt er een nieuw en gevaarlijk kruispunt, dat het verkeer de nieuwe wijk moet in leiden. Gevaarlijk, omdat dit een conflict-kruispunt is met doorgaand én afslaand verkeer uit de twee richtingen, en omdat dit kruispunt niet beveiligd is voor zwakke weggebruikers.
  • De Schoolstraat wordt nog meer dan nu de centrale as van het dorp, dat àlle verkeer, doorgaand en woonverkeer, zijn bestemming moet geven. Iedereen weet hoe gevaarlijk de Schoolstraat nu al kan zijn.
  • De straten rondom de school, zullen meer dan nu het geval is, sluipverkeer te verwerken krijgen (Baekveldstraat, Heidblokstraat, Vlaasstraat, …). Mensen gaan de drukte rondom de school trachten te vermijden.

 

N-VA Glabbeek pleit voor een autovrije schoolpoort als alternatief.
Wij hebben vanuit een mobiliteitsvisie die opgebouwd is rond een veilige schoolomgeving én –schoolpoort, een alternatief en toekomstgericht plan uitgewerkt. Dit plan gaat uit van een volledig autovrije schoolpoort!

Wij willen de Bunsbeekse bevolking graag warm maken voor dit mooie alternatief.

Let op!
Ons alternatief hypothekeert niet de uitbouw van de private woonwijk. De projectontwikkelaar kan de wijk met haast dezelfde plannen zonder tijdverlies verder uitbouwen.
Het gemeentebestuur kan perfect in deze fase nog een bijsturing geven aan haar wegenplan. Het is dus nog niet te laat, het blad is als het ware nog wit, maar niet lang meer!!

Hoezo, een autovrije schoolpoort?

  • De weg naast de school moet een groene dreef worden, enkel voor voetgangers en fietsers. Ouders kunnen hun kinderen hier aan de nieuwe schoolpoort komen brengen en afhalen in alle rust en veiligheid. Deze dreef, die loopt langsheen de volledige zijkant van de school, wordt mooi omzoomd door bomen.
    (Tevens kan deze dreef dienst doen als speelstraat tijdens vakantiedagen.)
  • Het verkeer voor de wijk en de school komt vanaf de Steenweg (en dus niet meer de Schoolstraat) de wijk binnengereden, en kan t.h.v. een grote rotonde achter de school (waar zich een parkeerterrein met kiss&ride-zone bevindt) terugkeren naar de Steenweg. De private woonwijk is toegankelijk via deze weg, en dus niet via de Schoolstraat.

N-VA Glabbeek vraagt het gemeentebestuur met aandrang deze vernieuwende plannen ernstig in overweging te nemen. Dit voor de veiligheid van onze kinderen en de woonkwaliteit van de inwoners. Zolang de sociale woonwijk niet is gerealiseerd, is er wel een overgangsfase nodig, met een tijdelijke verbinding t.h.v. de Schoolstraat.

Door deze realisatie zal Bunsbeek model kunnen staan voor vele andere gemeenten, die hier zeker de mosterd zullen komen halen.

 

 

 

U kan onderstaande plannetjes in een groter formaat downloaden bij de bijlagen hierboven.

Schoolstraat Bunsbeek - plan gemeentebestuur

 

Schoolstraat Bunsbeek - schetsvoorstel N-VA Glabbeek

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is