Kerken integreren als multifunctionele gebouwen

Op 24 juli 2016, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Sint-Antoniuskerk te Wever

In het N-VA huis aan huisblad van januari 2016 verscheen onder de titel ‘Werken aan onze kerken’ een artikel over de noodzaak dringend werk te maken van het wijzigen van de bestemming van verschillende kerkgebouwen.

Thans verzoekt het bestuur van de parochie - Wever om suggesties voor de herbestemming van de parochiekerk en dit ten gevolge van een beslissing van de kerkfabrieken om slechts één kerk te behouden als centrale parochiekerk, namelijk deze van Kapellen.

Maar een oplossing zoeken voor de kerk van Wever moet gezien worden in het geheel van de bestaande problematiek. De verschillende kerkfabrieken moeten samenwerken, de ‘ieder voor zich’ mentaliteit maakt ieder kerkfabriekje alleen maar zwakker.

In hogervermeld artikel werden enkele suggesties gedaan maar kwam de Sint-Antoniuskerk nog niet ter sprake, wel werd voorgesteld om de bibliotheek te integreren in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek. Nu echter ook in Wever geen erediensten meer zullen plaats vinden zijn er meerdere argumenten die een integratie van de bibliotheek in de Sint-Antoniuskerk rechtvaardigen. Indien voor de Sint-Niklaaskerk geen haalbare herbestemming gevonden wordt, moet het slopen van het gebouw in overweging worden genomen. Hier kan een woonproject ontwikkeld worden. Op deze plek staan reeds verschillende compacte appartementsgebouwen en dus is een gebouwenintegratie een goede optie.

De Sint-Antoniuskerk ombouwen tot nieuwe bibliotheek, al dan niet met een halve tussenverdieping, is architecturaal en financieel een haalbare kaart. De parking biedt voldoende ruimte en de kosten die de gemeente de laatste jaren heeft gemaakt zullen dan nuttig blijken.

De huidige bibliotheek en de aanpalende bouwgrond kunnen door de gemeente omgevormd worden tot een mooi woonerf waar meerdere huizen/flats kunnen geplaatst worden, hetgeen ook weer ten goede zal komen aan de leefbaarheid van Kapellen. De opbrengst van grond en gebouw kan geheel of ten dele aangewend worden voor de werken in Wever.

Bij de onderhandelingen met het gemeentebestuur mag de kerkfabriek niet uit het oog verliezen dat de gemeente reeds veel (belasting)geld in deze en ander kerken heeft gestoken en moet er dus naar een haalbare kostenverdeling worden gestreefd. Indien de gemeente alle kosten op zich neemt moet de kerkfabriek afzien van huur. Indien beide partijen een deel van de kosten dragen moet een huurprijs afgesproken worden.

 

Bekijk hier het volledige dossier: "Kerkenproblematiek"

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is