Neen tegen zwerfvuil, ja tegen een propere buurt!

Afval

Nog te veel zwerfvuil ontsiert onze wegen, boomgaarden en bossen.
N-VA Glabbeek gaat voor een strengere aanpak wat zwerfvuil betreft.

Wij willen dit aanpakken door een strenger toezicht te houden op het dumpen van zwerfvuil. Op locaties waar veel zwerfvuil gestort wordt, moeten er meer politiecontroles komen. Eventueel met ondersteuning van ‘verplaatsbare’ camera’s.
Bij het opstarten van een ‘BIN’ (een buurtinformatienetwerk) kunnen deze mensen ook mee een oogje in het zeil houden en de politie contacteren wanneer nodig.

Afval in het dorp
Er moeten meer vuilnisbakken geplaatst worden, niet enkel op de wegen, maar ook op andere plaatsen zoals de boomgaarden en de bossen. Deze dienen uiteraard ook regelmatig leeggemaakt te worden door de gemeentelijke diensten. Met overvolle vuilnisbakken kunnen we dit probleem niet aanpakken. Extra politiecontroles zou vandalisme zoveel mogelijk moeten tegengaan.
Indien de vuilnisbakken voorzien zijn van peukendovers, kunnen ook de sigarettenpeuken hierin gedumpt worden. Want ook sigarettenpeuken behoren tot het afval, sigarettenfilters zijn namelijk niet biologisch afbreekbaar, iets dat veel mensen toch wel onderschatten.
Voor de fietsers moeten er blikvangers voorzien worden, handig om blikjes op te vangen én men moet niet van de fiets komen.

Er moeten straffen uitgedeeld worden zoals een taakstraf (o.a. ruimen van afval, een paar dagen meedraaien in het containerpark of de gemeentelijke vuilophaaldiensten).

Ook moet er een grote sensibiliseringscampagne komen wat zwerfvuil betreft met eventueel aanduiding op welke locaties men vuilnisbakken kan terugvinden. Ook op de website mooimakers.be kan je je aanmelden, als individu, om een straat of omgeving mee proper te houden. Dit moet meer gepromoot worden vanuit de gemeente én materiaal moet hiervoor ter beschikking gesteld worden.

En tot slot wie zwerfvuil ruimt, moet daarvoor beloond worden. Wat een leuke bijverdienste kan zijn voor jeugdbewegingen, e.d.

N-VA Glabbeek gaat voor een propere gemeente!
U toch ook?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is