Regionale aanpak mobiliteit in Oost-Brabant

Op 3 december 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N-VA Glabbeek
Regionale aanpak mobiliteit in Oost-Brabant

Iedereen ervaart nagenoeg dagelijks hoe de mobiliteitsproblemen aanzwellen. Ook een regio als Oost-Brabant ontsnapt (helaas) niet aan deze kwaal. Mobiliteit wordt dan ook met recht en reden beschouwd als één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen, die niet alleen sterk weegt op onze levenskwaliteit en de leefbaarheid van de omgeving, maar ook een aanzienlijke impact heeft op het economische en sociale leven.

Onze N-VA-afdelingen zijn lokaal sterk begaan met de verkeersproblematiek. Onder impuls van het Arrondissementeel Bestuur Leuven bundelden 30 N-VA-afdelingen uit Oost-Brabant afgelopen jaar hun krachten om een gezamenlijk, regionaal mobiliteitsplan uit de grond te stampen. Het traject startte in februari met een mobiliteitscongres en werd gevolgd door een reeks afdelingsbijeenkomsten in vier clusters van gemeenten.

Het eindrapport werd op 16 oktober ll. onder grote belangstelling in Leuven voorgesteld. Het omvat, naast een reeks oplossingen voor een betere mobiliteit, ook een uitgebreide foto-inventaris van de belangrijke verkeersknelpunten in de Oost-Brabantse regio.

Uit die brede waaier knelpunten werden drie speerpunten gepikt die de N-VA-afdelingen in Oost-Brabant bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op het voorplan willen plaatsen binnen hun mobiliteitsbeleid, namelijk; het uitstippelen van gezamenlijke vrachtroutes, de ontwikkeling van één mobiliteitsapp waarin alle vervoersmodi voor de regio met elkaar worden verbonden en de uitrol van een intergemeentelijk fietsbeleid met o.a. een fietsdeelsysteem dat over de gemeentegrenzen heen strekt.

Het is de eerste keer dat alle lokale afdelingen van één partij lokaal met een gezamenlijke, regionale mobiliteitsvisie op de proppen komen. Intergemeentelijke samenwerking blijkt immers steeds nadrukkelijker een noodzakelijk voorwaarde om verkeersknopen daadwerkelijk te kunnen ontwarren. Zeker in een dichtbevolkte en verkeersdichte regio als Oost-Brabant is de planning van verkeer en het voeren van een mobiliteitsbeleid over de gemeentegrenzen heen onontbeerlijk.

 

Het mobiliteitsrapport kan worden gedownload via de website van N-VA Vlaams-Brabant (vlaams-brabant.n-va.be)

 

Bekijk hier het volledige dossier: "Verkavelings-, bouw- en wegenprojecten"

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is