Verkeersveiligheid op onze drukke Tiensesteenweg

Op 2 maart 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, N-VA Glabbeek
Kruispunt Tiensesteenweg (N29), Sint-Quirinussraat en Houtemsesteenweg

De steenweg N29, die onze gehele gemeente als één lange rechte lijn doorkruist incluis 2 dorpskernen, kent een toenemende drukte niet in het minst door de vele vrachtwagens. Ook gebeuren er al te vaak ongevallen, zelfs zware met dodelijke afloop.
Recent kwamen weer maatregelen ter sprake voor meer verkeersveiligheid.

  • Eerst was er de goedkeuring die het gemeentebestuur kreeg op haar vraag om de flitscamera’s die er staan, te mogen verplaatsen tot op de kruispunten zelf in Glabbeek- en Bunsbeek-centrum.
  • Vervolgens beklaagde de verkeersexpert van de Dorpspartij zich opnieuw over het feit dat het Vlaams Gewest de vernieuwing van de steenweg pas heeft voorzien in het meerjarenprogramma van 2019-2022.
  • Tenslotte kondigde de gemeente Kortenaken aan verkeerslichten te zullen plaatsen met medewerking van het Vlaams Gewest op het kruispunt met de Klipgaardestraat op de grens met Bekkevoort. 

Dit alles is natuurlijk een stevig debat in de gemeenteraad waard. Spijtig genoeg blokte de meerderheid dit af. Volgende vragen stellen zich:

  • Zijn de kruispunten in onze gemeente in feite ook niet beter af, zoals in Kortenaken, met verkeerslichten i.p.v. alleen flitspalen?
  • Welke ingrepen voorziet het Vlaams Gewest bij de vernieuwing van de steenweg, wat maakt dat de uitvoering ervan zo dringend is voor de verkeersveiligheid? M.a.w. wat zal er concreet veranderen ten opzichte van de huidige situatie?

N-VA meent dat door het verplaatsen van de flitscamera’s tot op de kruispunten zelf, de veiligheid daar zal toenemen, MAAR vreest dat de snelheid voor en na de kruispunten, waar dan geen flitscamera’s meer zullen staan, opnieuw zal toenemen met een verhoogde onveiligheid op de steenweg tot gevolg.

Kruispunt Tiensesteenweg (N29), Grotestraat en Zuurbemde

Glabbeek: het verkeer komende van Kapellen zal langer zijn hogere snelheid kunnen aanhouden in de afdaling naar het centrum van Glabbeek. Pas ter hoogte van het kruispunt met de Grotestraat – Zuurbemde zal men kunnen worden geflitst.

Heeft het gemeentebestuur er wel aan gedacht dat er nu al te hard wordt gereden ter hoogte van KVZ Glabbeek? Zal het weghalen van de flitspaal aldaar de ouders van de jonge voetballertjes niet nog meer ongerust maken?


 

Kruispunt Tiensesteenweg (N29), Schoolstraat en Bunsbeekdorp

Bunsbeek: het verkeer komende van Glabbeek zal langer zijn hogere snelheid kunnen aanhouden. Pas ter hoogte van het kruispunt met de Schoolstraat – Bunsbeekdorp zal men kunnen worden geflitst.

Heeft het gemeentebestuur er wel aan gedacht dat, eenmaal de BAEKVELDWIJK is gerealiseerd, alle school- en woonverkeer van deze nieuwe wijk ter hoogte van de Baekveldstraat de steenweg zal moeten oprijden? Dit kruispunt zal op spitsuren dus erg druk en gevaarlijk worden. Indien het de bedoeling is de flitspaal daar weg te nemen lijkt ons dan ook geen goed idee!

De drukte op het kruispunt met de Schoolstraat zal met de BAEKVELDWIJK erbij gevoelig toenemen, zoveel is zeker. Heeft het gemeentebestuur in haar keuze voor de flitspaal hiermee rekening gehouden?

 

Kruispunt Tiensesteenweg (N29), Sint-Quirinussraat en Houtemsesteenweg

Bunsbeek: ook het kruispunt Sint-Quirinusstraat – Houtemsesteenweg kent drukke en zelfs gevaarlijke verkeerskruisingen, waar in de aanpak van de gemeente niets wordt voor gedaan. Aangezien de plaats er voorhanden is om ze aan te leggen, zou zelfs een rotonde daar naar onze mening kunnen worden overwogen.

 

Het gemeentebestuur zou t.h.v. deze twee kruispunten slechts in één rijrichting de flitspaal verplaatsen. Vanuit de andere rijrichting blijft de situatie dan wat ze nu is. Deze aanpak garandeert niet de veiligheid die men de bevolking voorhoudt.

We vinden het logisch en zijn het gewoon voor het rode licht te moeten stoppen op de steenweg in Kumtich en Boutersem, in Tielt en Bekkevoort, in Linter en Zoutleeuw, … waarom niet gewoon, naast binnenkort Kortenaken, dan ook in Glabbeek en Bunsbeek?

Het argument dat de verkeersdoorstroming met verkeerslichten wordt gehinderd, is ondergeschikt. De zijstraten van deze kruispunten kunnen bijv. worden uitgerust met sensoren, zodat het licht maar op rood springt enkel wanneer nodig.

Met deze aanpak van het gezond verstand, kunnen we  met een geruster hart de vernieuwing van de steenweg N29 door het Vlaams Gewest afwachten.

Verkeersveiligheid is voor de N-VA een absolute prioriteit!

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is